• Trang chủ
  • Nhỏ nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhỏ nhất
0_tai-xuong.jpg

Điểm tin kỷ lục: Loài cá nhỏ nhất thế giới ‘cứu’ những dải san hô

24-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Loài thủy sinh có xương sống nhỏ nhất - cá cryptobenthic - dù dài chưa đến 2cm nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ sinh thái khu vực san hô.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 11 trang (110 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ