• Trang chủ
  • Nhỏ nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhỏ nhất
0_cq5dam_thumbnail_cropped_750_422.jpg

Điểm tin kỷ lục: Quốc gia nhỏ nhất trên thế giới - Dân số chưa đến 1.000 người

01-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Vatican được thế giới công nhận là quốc gia có diện tích tự nhiên nhỏ nhất thế giới, với chỉ khoảng 44 ha.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 12 trang (111 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ