• Trang chủ
  • Nhỏ nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhỏ nhất
0_2236.jpg

Điểm tin kỷ lục: Ngọn núi nhỏ nhất thế giới - Chỉ cần bước một bước là lên tới đỉnh

16-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Thiên nhiên luôn cho ta những bất ngờ nho nhỏ, trong đó có câu chuyện dễ thương về ngọn núi bé nhất thế giới: Jingshang, chân bị vùi dưới đất nhưng đỉnh núi vẫn cố ngoi lên nhìn thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 7 của 11 trang (110 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ