• Trang chủ
  • Những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
0_Chinese-shadow-puppetry259.jpg

Top 30 những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại độc đáo trên thế giới – Múa rối bóng (Trung Quốc) (P.4) : Hình thức kịch độc đáo, gắn bó chăt chẽ với đời sống của nông dân

25-09-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Rối bóng Trung Quốc có lịch sử khá lâu đời với khoảng 1000 năm. Dưới đời nhà Thanh, bộ môn này bị tầng lớp vua chúa cấm biểu diễn nên lui về vùng nông thôn và trở thành một hình thức kịch độc đáo, gắn bó chăt chẽ với đời sống của nông dân.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ