• Trang chủ
  • Nhựa thiếu niên tiền phong - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhựa thiếu niên tiền phong
0_nien-lich_WOWTIME_CTy_CP_Nhua_Tien-Phong-phia_Nam.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 14 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) ( 24/09/2007 – 24/9/2021)

23-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] ] Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam thành lập vào ngày 24/09/2007 chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng về ống nước nhựa HDPE, PVC, PPR và các loại phụ kiện.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ