• Trang chủ
  • Nhiếp ảnh gia võ văn tường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhiếp ảnh gia võ văn tường
0_ky-luc-sach-dien-tu-dau-tien-cua-viet-nam2.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P17: CD-ROM "Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam" - Sách điện tử đầu tiên ở Việt Nam

28-03-2019

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] CD-ROM "Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam" giới thiệu 2.200 bức ảnh màu tư liệu 300 ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc ở 45 tỉnh, thành phố Việt Nam, do Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường chụp suốt 15 năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ