• Trang chủ
  • Nhiều nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhiều nhất thế giới
0_catatumbo-lightning-03.jpg

Điểm tin kỷ lục: Nơi bị sét đánh nhiều nhất trên thế giới

12-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Hồ Maracaibo của Venezuela là nơi bị sét đánh nhiều nhất thế giới, với mật độ trung bình mỗi năm là 250 tia sét/km2.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 2 trang (20 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ