• Trang chủ
  • Niên giám quốc hội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niên giám quốc hội
0_nien-giam.jpg

Công khai số điện thoại cá nhân của nhiều lãnh đạo các cấp

23-05-2017

Điểm mới của sách "Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021" vừa được Bộ Nội vụ xuất bản là việc lần đầu tiên công khai số điện thoại di động của nhiều lãnh đạo các cấp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
  • 19323_bia-A5-Nien-giam-01(1).jpg

    Vietkings phối hợp xuất bản và phát hành Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV

    08-09-2016

    (Kỷ lục - VIETKINGS) Niên giám là cuốn sách hữu ích đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, ban ngành đoàn thể cũng như các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch với các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý Nhà nước.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ