• Trang chủ
  • Niệu đạo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Niệu đạo
0_Trao-quyet-dinh-thanh-lap-don-vi-cap-cuu-nieu-dat.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.292] Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM): Đơn vị tiếp nhận cấp cứu và điều trị các vấn đề về niệu đạo 24/7 đầu tiên tại Việt Nam

01-12-2019

(Kỷ lục - VietKings) BV Bình Dân thành lập “Đơn vị Cấp cứu niệu đạo” vào ngày 26/4/2018 nhằm hỗ trợ người bệnh dập vỡ niệu đạo do chấn thương, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động. Đây là đơn vị tiếp nhận cấp cứu và điều trị các vấn đề về niệu đạo 24/7 đầu tiên tại Việt Nam

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ