• Trang chủ
  • Nidec corporation - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nidec corporation
0_1510w.png

[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.82 - Nidec Corporation (Nhật Bản)

16-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tính đến năm 2017, công ty có 296 công ty con nằm trên khắp Nhật Bản, Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ