• Trang chủ
  • Norodom sihamoni - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Norodom sihamoni
0_lon-king-s-coronation.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.73) - Vương triều Campuchia: Vương triều tồn tại lâu đời nhất Đông Dương

28-01-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Chế độ quân chủ của Campuchia được thành lập vào năm 68 sau Công nguyên dưới thời trị vì của Nữ hoàng Soma, người không chỉ là quốc vương chính thức đầu tiên của Campuchia mà còn là nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ