• Trang chủ
  • North dome field - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > North dome field
0_182z29.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.82] - South Pars/North Dome (Iran - Qatar): Vùng khí tự nhiên lớn nhất thế giới

20-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) South Pars/North Dome, Iran - Qatar là vùng khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ