• Trang chủ
  • Nsưt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nsưt
0_HOA-TRANG.jpg

NSƯT - Kỷ lục gia Tiến Hợi tiết lộ bí quyết hoá trang giống Bác Hồ

16-05-2020

Hơn 30 năm hóa thân vào vai Bác Hồ, NSƯT Tiến Hợi cho biết, việc vào vai Bác Hồ vừa là vinh dự vừa là trọng trách nhưng cũng là áp lực rất lớn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ