• Trang chủ
  • Nsnd huy thành - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nsnd huy thành
0_Huy-Thanh.jpg

Nghệ sĩ Nhân dân Huy Thành qua đời

02-07-2018

Đạo diễn phim "Nổi gió" mất vì tuổi cao sức yếu khi sang Pháp thăm các con, hôm 22/5.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ