• Trang chủ
  • Oklahoma - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Oklahoma
0_kyluc-vn_Top-100-nha-sang-nghiep-noi-tieng-the-gio.jpg

[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P.14] Frank Phillips - Phillip 66

11-07-2018

Frank Phillips (28/11/1873 – 23/08/1950) là đồng sáng lập công ty dầu khí Phillips Petroleum ở Bartlesville, Oklahoma (tên giao dịch là Phillip 66) vào năm 1917, cùng với người anh trai, Lee Eldas "L.E." Phillips, Sr.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ