• Trang chủ
  • Pablo picasso - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Pablo picasso
0_kyluc-vn_VietKings_-Top-100-san-pham-noi-tieng-the(2).jpg

[Top 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới -2019] P.49 Hội họa - Bức tranh Guernica, Pablo Picasso

13-03-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Bức tranh Guernica được xem là biểu tượng chống chiến tranh nổi tiếng toàn cầu do họa sĩ đại tài Pablo Picasso thực hiện.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ