• Trang chủ
  • Palestine - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Palestine
0_Top-50-mon-qua-luu-niem-noi-tieng-cua-cac-quoc-gia(1).jpg

[WCSA] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu_2019 - Top 50 món quà lưu niệm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới (P.34) Quà lưu niệm Mặt hàng làm từ gỗ ô liu và ngọc trai, Palestine

17-07-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Việc sản xuất các mặt hàng tôn giáo và trang trí của người Palestine bằng gỗ ô liu và ngọc trai là một phần của truyền thống từ khu vực Bethlehem, ngày nay đã nổi tiếng trên toàn thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ