• Trang chủ
  • Penn state - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Penn state
0_33t.jpg

[WORLDKINGS - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 166 năm ngày thành lập của đại học bang Pennsylvania (22/2/1855 - 22/2/2021)

04-02-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Penn State là một trong những trường đại học phân bố về mặt địa lý trên khắp bang Pennsylvania. Có 19 cơ sở của khối thịnh vượng chung và 5 cơ sở đặc nhiệm nằm trên toàn tiểu bang.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ