• Trang chủ
  • Pháp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Pháp
0_Top-dia-diem-du-lich-phap-nhat-dinh-phai-den-mot-l.jpg

Điểm tin kỷ lục: Đất nước có nhiều múi giờ nhất trên thế giới

20-01-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Theo World Atlas, Cộng hòa Pháp chính là quốc gia có nhiều múi giờ nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 27 trang (270 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ