• Trang chủ
  • Pháp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Pháp
0_Parliamentbuildinga.jpg

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P.129) Tòa nhà Quốc hội ở Dublin: Tòa nhà quốc hội có hai viện lập pháp đầu tiên trên thế giới

19-04-2021

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Tòa nhà Quốc hội ở Dublin được bắt đầu xây dựng vào năm 1729. Bằng việc đóng vai trò là trụ sở của cả hai viện (Viện Quý tộc (House of Lords) và Viện Thứ Dân (House of Commons)) thuộc Nghị viện Vương quốc Ireland trong phần lớn thế kỷ 18, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Tòa nhà Quốc hội ở Dublin là “Tòa nhà quốc hội có hai viện lập pháp đầu tiên trên thế giới”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 32 trang (316 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ