• Trang chủ
  • Pháp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Pháp
19902_song-khoe2.jpg

Bách niên trường thọ (P68): Sống thọ hơn với phương pháp Okinawa của người Nhật

28-07-2016

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản là nước có tỉ lệ người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới. Vậy bí quyết của họ là gì?

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 31 của 32 trang (316 bài)Đầu<...3132>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ