• Trang chủ
  • Pháp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Pháp
0_VPBank-dinh-danh-dien-tu-eKYC.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.536]: Ngân hàng đầu tiên triển khai giải pháp eKYC thử nghiệm định danh khách hàng trực tuyến online

22-07-2020

(Vietmaster) Giải pháp eKYC do VPBank phát triển cho phép ngân hàng vượt qua mọi rào cản địa lý, thời gian để định danh khách hàng 100% online dựa vào thông tin sinh trắc học (biometrics), không cần gặp trực tiếp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 32 trang (316 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ