• Trang chủ
  • Phát điện - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phát điện
0_aaaa.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Úc (AURI) – P5. Nhà máy năng lượng Kogan Creek (Queensland, Úc) : Nhà máy phát điện đốt than lớn nhất Châu Úc.

13-02-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Nhà máy phát điện Kogan Creek nằm ở thị trấn Brigalow, thuộc vùng Darling Downs, Queensland. Đây là nhà máy phát điện đốt than lớn nhất Châu Úc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ