• Trang chủ
  • Phát minh mới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phát minh mới
0_1_22.jpg

8 phát minh vĩ đại từng bị coi thường

02-02-2018

Những phát minh nổi tiếng trên thế giới không phải lúc nào cũng được công chúng đón nhận ngay từ khi ra mắt.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ