• Trang chủ
  • Phân hữu cơ vi sinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phân hữu cơ vi sinh
0_gs-tran-kim-quy-kyluc-vn.jpg

Giáo sư 83 tuổi ngày ngày 'hóa phép' rác thành... tiền

15-06-2019

Ở tuổi “bát thập”, GS Trần Kim Qui hằng ngày vẫn nghiên cứu khoa học. Với ông, nghiên cứu là ứng dụng, là cho ra những sản phẩm đứng được trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với công nghệ nước ngoài.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ