• Trang chủ
  • Phòng chống ung thư - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phòng chống ung thư
0_1_67466.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.285] Trung tâm nghiên cứu lâm sàng về ung thư đầu tiên tại Việt Nam

25-11-2019

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 27/4/2018, Trung tâm nghiên cứu lâm sàng, thuộc Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) bắt đầu hoạt động. Đây là Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng về ung thư đầu tiên của Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ