• Trang chủ
  • Phẫu thuật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phẫu thuật
0_usnews-25-10.jpg

Nhóm bác sĩ tại Đại học New York thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép thận lợn cho người đầu tiên thế giới

25-10-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu Mỹ đã ghép thành công thận của một con heo biến đổi gene cho một bệnh nhân chết não mà không gặp phản ứng thải ghép lập tức, mở ra cơ hội ghép tạng cho những bệnh nhân chờ hiến tạng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 9 trang (88 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ