• Trang chủ
  • Phi công - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Phi công
0_nien-lich_wowtime_Trung-doan-920_Truong-si-quan-kh.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Trung đoàn 920 - Trường Sĩ quan Không quân (12/11/1975– 12/11/2021)

11-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Được thành lập ngày 12-11-1975 theo Quyết định số 834/TM-QP của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo phi công lái máy bay quân sự, bổ sung lực lượng cho các trung đoàn không quân. Phi công Trung đoàn 920 trao đổi sau ban bay

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang (32 bài)1234>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ