• Trang chủ
  • Prudential - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Prudential
0_aw-pru-founder.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng lập các doanh nghiệp hơn 100 năm tuổi trên thế giới – P92 - John Fairfield Dryden (Mỹ) : Người phía sau lịch sử 145 năm phát triển của Prudential Financial, Inc, công ty bảo hiểm lớn nhất Hoa Kỳ (1875)

15-12-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) John Fairfield Dryden (7 tháng 8 năm 1839 - 24 tháng 11 năm 1911) là người sáng lập Công ty Bảo hiểm Prudential và là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ New Jersey. Ông được biết đến là "cha đẻ của bảo hiểm công nghiệp".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ