• Trang chủ
  • Putin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Putin
0_sach-ve-putin.jpg

Phát hành sách về cuộc đời Tổng thống Nga Putin

24-11-2017

"Putin: Logic của quyền lực" (tác giả Hubert Seipel) tái hiện những thăng trầm trong sự nghiệp chính trị của người đứng đầu nhà nước Nga.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ