• Trang chủ
  • Qatargas - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Qatargas
46108_161z6.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.67] - Qatargas (Úc): Công ty sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới

17-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Qatargas, Úc là công ty sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ