• Trang chủ
  • Quảng bá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quảng bá
0_Top-50-mon-qua-luu-niem-noi-tieng-cua-cac-quoc-gia.jpg

[WCSA] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu_2019 - Top 50 món quà lưu niệm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới (P.11) Quà lưu niệm Thư pháp, Trung Quốc

24-06-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư pháp Trung Quốc là một hình thức viết văn thẩm mỹ (thư pháp), hoặc nghệ thuật biểu hiện của ngôn ngữ con người dưới dạng hữu hình. Loại biểu hiện này đã được áp dụng rộng rãi ở Trung Quốc và thường được coi trọng trong lĩnh vực văn hóa Trung Quốc (bao gồm cả lịch sử, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 61 trang (603 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ