• Trang chủ
  • Quảng bá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quảng bá
0_Top-50-mon-qua-luu-niem-noi-tieng-cua-cac-quoc-gia.jpg

[WCSA] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu_2019 - Top 50 món quà lưu niệm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới (P.05) Tượng Manneken Pis, Brussels, Bỉ

18-06-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Manneken Pis (nghĩa đen: Cậu bé đi tiểu trong tiếng Marols, một phương ngữ tiếng Hà Lan được nói ở Brussels) là một điểm mốc nổi tiếng ở Brussels.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 7 của 61 trang (603 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ