• Trang chủ
  • Quần thể di tích - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quần thể di tích
0_293k.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Phi (AFRI) – P25 - Karnak Temple Complex (Ai Cập): Quần thể di tích tôn giáo cổ đại lớn nhất châu Phi

30-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Karnak Temple Complex, Ai Cập là quần thể di tích tôn giáo cổ đại lớn nhất châu Phi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ