• Trang chủ
  • Quốc gia ẩm ướt nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quốc gia ẩm ướt nhất thế giới
0_Meghalaya5.jpg

Điểm tin kỷ lục: Nơi ẩm ướt nhất thế giới

10-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Mawsynram ở bang Meghalaya (Ấn Độ) có lượng mưa cao nhất thế giới, lên tới 11.873 mm mỗi năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ