• Trang chủ
 • Quang hiển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
 • > Tag
 • > Quang hiển
0_tuyet-dinh-kungfu-quang-hien.png

[WORLDKING. VALUES] Những Kỷ lục Thế giới của Việt Nam (P.17) Người thực hiện 24 tiết mục Kungfu liên hoàn trong thời gian ngắn nhất

22-05-2019

[WORLDKING - VIETKINGS] Là Kỷ lục gia Việt Nam, Đông Dương, Châu Á và gần đây nhất là Kỷ lục Thế giới với những màn biểu diễn kungfu tuyệt đỉnh như dùng đầu đập gạch, uốn sắt bằng cổ, lấy mi mắt xách nước, nằm lên bàn đinh cho xe cán qua người, dùng đầu đẩy xe tải... trong tiết mục Kungfu liên hoàn đã khiến người chứng kiến trầm trồ trước khả năng tập luyện của dị nhân "mình đồng da sắt".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
 • 36687_hoi-ngo-ky-luc-gia-viet-nam-lan-thu-35-kylucvn-29.jpg

  (VietKings.Values) (P.182) Hành trình từ Kỷ lục gia Việt Nam đến Kỷ lục gia Thế giới của kỳ nhân Quang Hiển

  15-09-2018

  (#Kỷ Lục-VietKings) Là Kỷ lục gia Việt Nam, Đông Dương, Châu Á và gần đây nhất là thế giới với những màn biểu diễn kungfu tuyệt đỉnh như dùng đầu đập gạch, uốn sắt bằng cổ, lấy mi mắt xách nước, nằm lên bàn đinh cho xe cán qua người, dùng đầu đẩy xe tải... Đối với kỷ lục gia Quang Hiển, để có những màn biểu diễn để đời ấy là cả một hành trình khổ luyện, thậm chí đánh cược cả mạng sống để có được "đầu thép", có được "mình đồng da sắt" như ngày nay.

 • 31234_IMG_0166.jpg

  Kỷ lục gia biểu diễn 25 tiết mục Kung-fu liên hoàn trong nỗ lực xác lập Kỷ lục Thế giới

  20-10-2017

  (Kỷ lục - VietKings) Quang Hiển hiện là Kỷ lục gia Việt Nam, Đông Dương và Châu Á cùng những màn biểu diễn kungfu tuyệt đỉnh như dùng đầu đập gạch, uốn sắt bằng cổ, lấy mi mắt xách nước, nằm lên bàn đinh cho xe cán qua người, dùng đầu đẩy xe tải...

 • 0_quang-hien.jpg

  (VietKings Values ‎‎2005-2017) Chân dung Kỷ lục gia Việt Nam (P.36) Kỳ nhân Quang Hiển - Tuyệt đỉnh Kungfu

  17-09-2017

  (Kỷ lục - VietKings) Là Kỷ lục gia Việt Nam, Đông Dương và Châu Á với những màn biểu diễn kungfu tuyệt đỉnh như dùng đầu đập gạch, uốn sắt bằng cổ, lấy mi mắt xách nước, nằm lên bàn đinh cho xe cán qua người, dùng đầu đẩy xe tải... Đối với kỷ lục gia Quang Hiển, để có những màn biểu diễn để đời ấy là cả một hành trình khổ luyện, thậm chí đánh cược cả mạng sống để có được "đầu thép", có được "mình đồng da sắt" như ngày nay.

 • 0_quang-hien-kyluc-vn.jpg

  Kỳ nhân Việt Nam (P.4): Kỷ lục gia Quang Hiển - Tuyệt đỉnh Kungfu

  11-10-2016

  (Kỷ lục.vn) Là Kỷ lục gia Việt Nam, Đông Dương và Châu Á cùng những màn biểu diễn kungfu tuyệt đỉnh như dùng đầu đập gạch, uốn sắt bằng cổ, lấy mi mắt xách nước, nằm lên bàn đinh cho xe cán qua người, dùng đầu đẩy xe tải... Đối với kỷ lục gia Quang Hiển, để có những màn biểu diễn để đời ấy là cả một hành trình khổ luyện, thậm chí đánh cược cả mạng sống để có được "đầu thép", có được "mình đồng da sắt" như ngày nay.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ