• Trang chủ
  • Quyền uy - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Quyền uy
0_DO_sinh_hoat_1.JPG

Chuyện đằng sau những bảo vật quyền uy, quý giá của Triều Nguyễn

17-04-2018

Từ ấn, kiếm, thẻ bài tới đồ thờ cúng, sinh hoạt... Tất cả đều được làm bằng vật liệu quý hiếm, chế tác tinh xảo, thể hiện quyền lực, uy phong, sự xa hoa nhà Nguyễn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ