• Trang chủ
  • Rắn thông louisiana - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Rắn thông louisiana
0_Capture.PNG

Điểm tin kỷ lục: Loài rắn đẻ trứng lớn nhất nước Mỹ

28-09-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Rắn thông Louisiana, một trong những loài rắn hiếm nhất ở Bắc Mỹ, có thể đẻ trứng dài tới 13 cm và rộng 5 cm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ