• Trang chủ
  • Rừng ngập mặn côn đảo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Rừng ngập mặn côn đảo
0_kyluc-vn_VietKings-Value_P-170_Vuon-Quoc-gia-Con-D.jpg

(VietKings.Values) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.170) Vườn Quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa- Vũng Tàu

31-08-2018

(#KỷLục-VietKings) (Kỷ lục - VietKings) Vườn Quốc gia Côn Đảo là một trong hai vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam bảo tồn cả rừng lẫn biển. Nơi đây được xác lập Kỷ lục Việt Nam là "Nơi nuôi ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển nhất" vào năm 2009.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ