• Trang chủ
  • Rửa tàu tự động - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Rửa tàu tự động
0_nharuatau-kyluc-vn.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.13] Hệ thống rửa tàu tự động đầu tiên ở Việt Nam

08-06-2019

(Kỷ lục - VietKings) Máy rửa tàu tự động nằm trong khu depot trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) có thể rửa đoàn tàu dài 80m trong 15 phút và chỉ cần 1 mét khối nước để làm sạch đoàn tàu. Đây là hệ thống rửa tàu tự động đầu tiên tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ