• Trang chủ
  • Robot thú cưng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Robot thú cưng
0_aibo1.jpg

Workings - Mỗi ngày một sự kiện - 11.10.2017 - Mảng sản xuất robot thú cưng của Sony chính thức hoạt động.

11-10-2017

(Worldkings.org) Sony sẽ cho ra mắt loại robot thú cưng nhưng có thể tự kiểm soát những ứng dụng bên trong bằng lệnh thoại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ