• Trang chủ
  • Sách - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sách
0_Barnes-Noble-Booksellers.jpg

[USKINGS] Best Hoa Kỳ - Barnes & Noble Booksellers (New York) : Công ty sở hữu số lượng cửa hàng sách nhiều nhất Hoa Kỳ

06-12-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Barnes & Noble Booksellers là chuỗi cửa hàng sách bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ theo địa điểm, với tổng cộng 614 cửa hàng sách bán lẻ ở 50 tiểu bang tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2020.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 39 trang (383 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ