• Trang chủ
  • Sách ảnh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sách ảnh
0_IMG_7836-1.JPG

Độc đáo công trình sách ảnh "Họ Hồ ở Việt Nam - Di tích và Nơi thờ phụng"

30-10-2017

(Kỷ lục - VietKings) Sau gần 6 tháng vượt trên 30.300km, đi xuyên qua 63 tỉnh thành của đất nước Việt Nam để chụp lại tất cả các di tích và nơi thờ phụng họ Hồ… Năm 2015, quyển sách ảnh "Họ Hồ ở Việt Nam – Di tích & Nơi thờ phụng" ra đời trong niềm hân hoan, vui sướng của những người con họ Hồ trên toàn cõi Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ