• Trang chủ
  • Sách giáo khoa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sách giáo khoa
48113_sach-1.jpg

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH VIỆT NAM 2020] 43 năm thành lập Công ty CP In Sách giáo khoa TP.Hồ Chí Minh - SAPCO (07/05/1977 – 07/05/2020)

07-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP In Sách giáo khoa TP.Hồ Chí Minh (HCMTPC) được thành lập vào ngày 07/05/1977.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ