• Trang chủ
  • Sân bóng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sân bóng
0_1312q.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.296] - Labatt Memorial Park (Canada): Sân bóng chày hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới

14-12-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Công viên Labatt là "sân bóng chày hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới", có lịch sử hình thành từ năm 1877. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 1936, công viên Labatt thuộc sở hữu của Thành phố Luân Đôn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ