• Trang chủ
  • Sông đồng nai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sông đồng nai
51081_ven-song-dong-nai.jpg

Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.2) Sông Đồng Nai - Sông nội địa dài nhất Việt Nam

04-08-2020

(Kyluc.vn) Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam với 2 tiêu chí: Bắt nguồn từ Việt Nam và chảy trong lãnh thổ Việt Nam dài nhất

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ