• Trang chủ
  • Sơn mài việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sơn mài việt nam
46878_Khai-mac-trien-lam-tranh-son-mai-giu-ky-luc-co-nhi.jpg

Triển lãm tranh sơn mài của 100 họa sĩ tại Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn thiết lập Kỷ lục Việt Nam

10-03-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Tháng 03/2020, Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn tổ chức trưng bày chuyên đề chất liệu sơn mài Việt Nam với tên gọi “Tháng trưng bày Sơn mài Việt Nam”. Sự kiện được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Triển lãm chuyên đề các tác phẩm mỹ thuật sáng tác trên chất liệu sơn mài truyền thống có nhiều tác giả tham gia nhất".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ