• Trang chủ
  • Sư phạm kỹ thuật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sư phạm kỹ thuật
55461_dai_hoc_su_pham_ky_thuat_hung_yen_01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 54 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (21/12/1966 – 21/12/2020)

21-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường ĐHSPKT Hưng Yên tiền thân là trường Trung học Công nghiệp Hưng Yên thuộc Bộ Công nghiệp nặng được thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1966 theo quyết định số 1265/BCNNg/KH của Bộ Công nghiệp nặng với nhiệm vụ đào tạo Kỹ thuật viên Trung cấp hai ngành Cơ khí và Động lực

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ