• Trang chủ
  • Sản lượng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sản lượng
0_305l.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Âu (EURI) – P45 - Wall's (Anh): Công ty đầu tiên sản xuất kem với sản lượng công nghiệp tại châu Âu

30-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Wall's, Anh là công ty đầu tiên sản xuất kem với sản lượng công nghiệp tại châu Âu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ