• Trang chủ
  • Sản phẩm dành cho người cao tuổi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Sản phẩm dành cho người cao tuổi
0_kyluc-vn_vietworld-world_moi-ngay-mot-phat-minh_64.jpg

Mỗi ngày một phát minh (64): Túi khí đeo hông HELITE dành cho người cao tuổi

14-08-2018

(#KỷLục-VietKings) Túi khí bảo vệ hông của HELITE không phải là hệ thống duy nhất của loại hình bảo vệ này, nhưng nó là một trong những sản phẩm tiên phong trong việc bảo vệ cá nhân, đặc biệt ở người cao tuổi,

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ